Skip to main content

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

 

Så här jobbar vi

UPPSTARTSFASEN

 • Värdering av bostaden
 • Uppdragsavtal
 • Insamling av fakta, om bostaden, området, kommunikationer, etc

Går du i säljtankar? Kanske är det dags att byta lägenheten mot villa, flytta till större eller mindre eller kanske bara byta område. Målet är att få ut ett så högt pris för din bostad som möjligt. Vi guidar dig på vägen dit.

1. Förberedelser och beslut
Innan du kastar dig ut i försäljningen kan det vara bra att landa i alla dina tankar. Det är ett stort beslut du ska fatta. Sätt dig ner och fundera på de viktigaste sakerna för dig kring ditt nya boende. Vad letar du efter? Kanske har du till och med redan hittat något.

2. Få din bostad värderad av oss
Innan du bestämmer dig att sälja din bostad rekommenderar vi att du får din bostad värderad av en av våra mäklare. Din RE/MAX mäklare besöker dig och går noggrant igenom din bostad. Våra mäklare är experter på ditt område och har även statistik över tidigare försäljningar att luta sig tillbaka på. Värderingen är helt kostnadsfri!

3. Uppdragsavtal med mäklaren
Alla våra fastighetsmäklare är registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen och medlemmar i antingen Mäklarsamfundet eller Fastighetsmäklarförbundet. Vi har även ansvarsförsäkring på upp till fem miljoner kronor. När du tagit beslutet om att sälja din bostad skrivs ett Uppdragsavtal med din mäklare. Mäklaren hjälper dig sedan med boendekostnadskalkyler, juridiska frågor, marknadsföring och alla viktiga dokument som behövs. Mäklaren är även, enligt lag, skyldig att uppmana säljaren att lämna all nödvändig information om eventuella fel och brister om fastigheten.

 

 

 

MARKNADSFÖRINGSFASEN

 • Förberedelse för fotografering
 • Homestyling vid behov
 • Fotografering
 • Marknadsföring

4. Din bostad marknadsförs
Vår mäklare går, tillsammans med dig som säljare, noggrant igenom bostaden för att lyfta fram alla guldkorn för att marknadsföra den från dess bästa sida. Därefter matchas den mot vårt svenska och internationella spekulantregister. Vi lägger sedan ut din bostad på alla de stora bostadssajterna på nätet bl. a. Hemnet, Booli samt på RE/MAX globala försäljningskanaler. Din bostad kommer också, efter överenskommelse med dig, att synas i dagspress och lokaltidningar, i våra egna skyltfönster och på andra RE/MAX kontor.

 

 

 

FÖRSÄLJNINGSFASEN

 • Kontakta samtliga intressenter
 • Visning
 • Budgivning påbörjas
 • Omvisning vid behov

5. Dags för visningar
Kom ihåg att du bara får en chans att göra ett bra första intryck. Det finns även mycket du själv kan göra för att piffa till ditt hem, som t. ex. att städa och plocka undan ordentligt eller kanske måla om. Finns behov hjälper vi även till att göra en homestyling som lyfter din bostad till en högre nivå. När det väl är dags för visning ser din mäklare till att allt relevant material finns på plats.

6. Budgivningen drar igång
När visningarna är avklarade är det dags att få igång budgivningen. Din mäklare ringer runt till de som varit på visningarna och bjuder in till budgivning. Är du nyfiken kan du följa budgivningen på vår hemsida. På RE/MAX dokumenterar vi alla bud och de redovisas skriftligen för både säljare och köpare. Detta visar att allt gått rätt till, vilket ger en hög kvalitet och säkerhet. Observera att det alltid är du som säljare som bestämmer vem som får köpa din bostad, oavsett vem som lagt det högsta budet.

7. Köpekontraktet skrivs
När du och köparen kommit överens skrivs ett köpekontrakt, där pris och tillträdesdag anges. Köparen betalar handpenningen, vanligtvis 10 procent av köpeskillingen. Om det är några specifika villkor som skall skrivas in i kontraktet, så kommer vi gemensamt överens om detta.

8. Flytt och tillträdesdag
När allt är klart med köpekontraktet är det dags att börja förbereda inför flytt. Det är mycket som ska planeras, allt från flyttstädning, flytthjälp, ändring av abonnemang samt adressändring. Flyttstädningen ansvarar du som säljare för, så länge ni inte avtalat någonting annat. Det är viktigt att den utförs noggrant, så du slipper komplettera senare. När tillträdesdagen kommer ska du som säljare lämna samtliga nycklar och en välstädad bostad till den nya ägaren.

 

 

 

AVSLUTSFASEN

 • Kontraktskrivning
 • Handpenning
 • Tillträde
 • Redovisning

9. Redovisning till kund
På RE/MAX för vi en mycket noggrann mäklarjournal vid varje bostadsförsäljning, där säljare och köpare får en skriftlig dokumentation på alla de moment vi mäklare utfört i samband med förmedlingen.

10. Att tänka på efter försäljning
När försäljningen är klar är det viktigt att inte glömma bort nästkommande års reavinstdeklaration. Försäljningen måste redovisas i deklarationen som en skattepliktig kapitalinkomst, om du sålt med vinst. Du får däremot göra avdrag under inkomst av kapital om du sålt med förlust. Du ska redovisa kapitalvinstberäkningen som du räknar ut genom att ta försäljningssumman minus inköpspris, försäljningskostnader, inköpskostnader och kostnader för renovering och förbättringar.

 

 

 

FASTIGHETSMÄKLAREN

Fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan köpare och säljare i en fastighetsaffär och ska som opartisk mellanman hjälpa såväl säljare som köpare. Fastighetsmäklarens uppdrag från intag till avslut innehåller många olika moment. När du anlitar en fastighetsmäklare minimerar du risken för problem som du varken visste existerade eller kände till konsekvenserna av.

Fastighetsmäklaren löser gärna ekonomiska frågor
Fastighetsmäklaren kan upprätta en realistisk boendekostnadskalkyl och hjälper dig vidare att hitta förmånliga lösningar, tack vare sina kontakter med banker, låneinstitut och andra aktörer i branschen. De lokala Fastighetsmäklarna är de som har störst erfarenhet och kunskap om fastighetsmarknaden på orten. Fastighetsmäklaren är alltid väl insatt i vad som händer och sker, när det gäller att köpa eller sälja bostäder.

Fastighetsmäklarens stora kontaktnät betyder inte bara större kunskap, utan också betydligt bättre möjligheter för dig att göra en bra affär. Ofta har fastighetsmäklaren dessutom goda kontakter med andra viktiga fackmän som du kan behöva, när du genomföra din affär.

Ska du köpa eller sälja din bostad och vill göra det på ett tryggt och smidigt sätt, med bästa möjliga resultat, anlita de en professionell fastighetsmäklare!

 

 

 

VISNING – VÄRDEFULLA TIPS OCH GODA RÅD

Fastighetsmäklaren har lång erfarenhet av vad man som säljare bör tänka på inför en visning. Mäklarens uppgift är att objektivt beskriva de möjligheter din bostad har.

 

Vid visning...
...är det fastighetsmäklarens uppgift att ta hand om spekulanterna, deras frågor och funderingar m.m. Som säljare bör du under visningen inte vara hemma.

Oanmälda spekulanter
Har du tid och möjlighet, visa gärna bostaden om du själv vill men hänvisa alltid till fastighetsmäklaren, som bokar tid för visning, svarar på frågor om skick, pris, tillträde m. m.

Visa inte en tom bostad
Erfarenheten visar att en tom bostad är svårare att sälja och ger ofta ett lägre pris. Intrycket blir ödsligt, kallt och hemkänslan är borta.

Första intrycket är alltid det viktigaste
Se till att gräsmattan är klippt, rabatterna rensade, alternativt att det är skottat och sandat. Tänd utebelysningen under den mörka årstiden, det ger ett inbjudande och välkomnande sken.

Hemmets atmosfär
Ett rent och välstädat hem förstärker intrycket av bostadens standard. Tända lampor i fönstren och utanför förhöjer hemtrevnaden och din bostad blir mer attraktiv.

Lugn och ro
När man visar en bostad ska det vara lugn och ro. Skapa en skön hematmosfär, stäng av radio, TV och hushållsmaskiner, så att samtal kan föras utan störning.

Underhåll
Små skavanker sätter ned värdet på din bostad och ger ett intryck av eftersatt underhåll. Reparera och justera smärre fel, t. ex. droppande kranar. Dölj aldrig skador med nya tapeter eller färg!

Vind, källare och garderober
Plocka om möjligt undan för att ge ett luftigt och rymligt intryck. Se till att allt är i ordning, det samlade intrycket är det som räknas.

Kök och badrum
Dessa utrymmen bör ges stor uppmärksamhet och är dessutom dyrast att renovera. Därför är det viktigt att dessa känns rena och fräscha.

Sovrum
Bäddat, städat, stängda garderober, utvädrat, öppenhet och luftighet i sovrummet gör det tilltalande.

Husdjur
Tänk på att husdjur inte bör vara hemma under visningen.

 

 

 

JURIDISKA BEGREPP

Ibland är fackspråk förvirrande och samtidigt är det så viktigt att veta vad det innebär. Så här beskriver Lantmäteriet begreppen på sin hemsida.

 

Nyttjanderätt
En nyttjanderätt ger rätt för en person att använda någon annans fastighet under en viss tid. Nyttjanderätt som upplåtits genom skriftlig handling går att skriva in i Fastighetsregistret på den belastade fastigheten. Nyttjande kan upplåtas antingen genom muntliga eller skriftliga avtal. En inskriven nyttjanderätt gäller i regel även efter ägarbyte. En muntlig nyttjanderätt riskerar däremot att förfalla
vid ägarbyte.

Servitut
Servitut ger rätt för en ”härskande fastighet” (förmånsfastighet) att nyttja en ”tjänande fastighet” (belastad fastighet) på ett visst sätt, till exempel rätt att dra fram en ledning på någon annans fastighet. Det finns två typer av servitut nämligen avtalsservitut som bildas genom privata avtal och officialservitut som bildas av myndighet, i regel Lantmäteriet.

Avtalsservitut
Avtalsservitut är en fastighetsanknuten rättighet som bildas genom att ett avtal skrivs mellan två fastighetsägare. Servitutet kan t.ex. ge rätt för en fastighet att lägga ner ett bredband på en annan fastighet. För att detta ska bli giltigt mot andra än berörda fastigheter skrivs avtalet vanligtvis in i Fastighetsregistrets inskrivningsdel (som är utan kartredovisning). En förutsättning för att bilda ett
avtalsservitut är att parterna är överens. Avtalsservitut är oftast inte tidsbegränsade.

Officialservitut
Officialservitut är också en rättighet som gäller mellan fastigheter men som bildas av myndighet, i regel Lantmäteriet. Dessa servitut bildas vanligtvis med överenskommelse som grund men kan också efter prövning i vissa fall inrättas trots att alla inte är överens. Det krävs bl.a. att rättigheten är av väsentlig betydelse för förmånsfastigheten. Officialservitut redovisas i Fastighetsregisret, i både karta
och register. Offi cialservitut är inte tidsbegränsade.

Ledningsrätt
Ledningsrätt är en offcialrättighet. Ledningsrätten är en servitutsliknande rättighet som kan upplåtas till förmån för en juridisk person eller fastighet. Ledningsrätt är precis som namnet antyder en rätt att använda någon annans mark för ledningsändamål. Ledningsrätten tillkommer genom en lantmäteriförrättning enligt ledningsrättslagen. Ledningsrätten grundar sig ofta på frivilliga överenskommelser mellan ledningshavaren och fastighetsägaren men kan även efter prövning i vissa fall upplåtas trots att alla inte är överens. Ledningsrätten gäller tills den ändras eller upphävs av myndighet. Ledningsrätt kan bildas i en enda process för hela ledningssträckan.

Ledningsförrättningen förutsätter inga markavtal utan markåtkomsten kan ske inom ramen för lantmäteriförrättningen. När ledningsrätt upplåts till förmån för en juridisk person, t.ex. ett bredbandsbolag eller en ekonomisk förening kan ledningsrätten överlåtas till en annan juridisk person. När ledningsrätten istället gäller till förmån för en fastighet kan ledningsrätten inte överlåtas separat utan följer ägarskapet till aktuell fastighet.

 

 

 

INTERNATIONELLT

Planerar ni att flytta utomlands eller kanske skaffa en semesterbostad i solen? Vi kan erbjuda boenden vid Medelhavet i Spanien, Portugal, Italien eller varför inte i Florida, USA. Eller är det kanske Europas metropoler som Berlin, London eller Paris du drömmer om?

Ingen säljer fler bostäder än RE/MAX internationellt. Idag finns vi globalt i 110 länder med 130.000 mäklare. Ni är naturligtvis även välkomna att besöka vår internationella hemsida. Med vårt globala nätverk har vi inte bara lokalkunskapen utan även kontakterna utöver det vanliga.

Vi på RE/MAX Sverige hjälper er att hitta er bostad enligt era önskemål och budget. Vi löser alla de kulturella, språkliga och juridiska hinder, från kontraktsskrivning till inflyttning. Tillsammans med våra utländska RE/MAX kollegor ser vi till att det blir en smidig affärsuppgörelse för alla parter.